Økonomi

Forsorgshjemmet er selvfinansierende, hvilket vil sige, at budgettet dannes ud fra kommunernes køb af pladser og beboernes egen betaling for ophold. Kommunerne kan opnå 50% statsrefusion af udgiften til en borgers ophold på en § 110 boform. Ambulant afrusning ydes i henhold til sundhedslovens § 141, hvorfor der ikke kan hentes statsrefusion hjem på denne ydelse.

  

Takstbetaling (kommunernes betaling pr. dag) på § 110 pr. 1. januar 2017
Afdeling Bemærkninger     Døgntakst    
   Alle § 110 boenheder  
Forsorgsafdeling    
  Herberg/Udvidet herberg  1.451 kr.
  Screening og afklaring 1.905 kr.
  Stabilisering og ophold 1.321 kr.
  Udslusning 932 kr.
     
Afrusning/afgiftning   2.484 kr.
     
     
Ambulant afrusning

 

pr. henvendelse

(OBS! sundhedslovens § 141)

1.242 kr.
     
Beboernes egenbetaling for ophold på § 110 pr. 1. januar 2017
Sygeafdeling Ophold her sidestilles med hospitalsophold, hvorfor der ikke er egenbetaling 0 kr.
     
Forsorgsafdeling Beboere på høje kontanthjælpstakst 5.177 kr.
  Beboere på lave kontanthjælpstakst/S.U. 4.039 kr.
     
Herberg Pr. nat incl. morgenmad 73 kr.
Udvidet herberg Pr. nat incl. morgenmad 94 kr.

 

  

 

Revisionspåtegnede takster kan hentes her:

 

 2016      2017

 

 

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune