Skovbos økonomi

Skovbo er selvfinansierende. Budgettet - og dermed taksten - dannes ud fra kommunernes efterspørgsel af pladser.

Kommunernes betaling (basistakster pr. døgn) 

 
Skovbo:  664 kr.
Postens Grund: 233 kr.

Tilbuddet indeholder socialpædagogisk støtte.

Der visiteres individuelt efter gældende timetakst, som i 2017 er 415 kr. 
 

Vedrørende beboernes egenbetaling

I tilbud jf. SEL § 108 fastsættes egenbetalingen efter de gældende regler i Vejledning om egenbetaling.
 
I tilbud jf. SEL § 107 er udgangspunktet for fastsættelse af egenbetalingen som for  §108, uagtet  forsørgelsesgrundlag. Inden den endelige fastsættelser kan der  dog skulle tages  hensyn  til et fastlagt kommunalt rådighedsbeløb.

Opholdsbetalingen opkræves af handlekommunen

 

Kontakt Skovbo

Skovbo
Herningvej 74 A
7500 Holstebro
Telefon: 9611 3650

Afdelingsleder/funktionsleder:
Tlf. 61659300
Vivi Weedfald  

 
 

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune