Skovly's økonomi

Skovly er selvfinansierende. Budgettet - og dermed taksten - dannes ud fra kommunernes efterspørgsel af pladser.

 

Kommunernes betaling:

Basistakst pr. døgn: 665 kr.

Tilbuddet indeholder socialpædagogisk støtte.

Der visiteres individuelt efter gældende timetakst, som i 2017 er 415 kr.

Vedrørende beboernes egenbetaling:

I tilbud jf. SEL § 108 fastsættes egenbetalingen efter de gældende regler i Vejledning om egenbetaling.
 
I tilbud jf. SEL § 107 er udgangspunktet for fastsættelse af egenbetalingen som for  §108, uagtet  forsørgelsesgrundlag. Inden den endelige fastsættelser kan der  dog skulle tages  hensyn  til et fastlagt kommunalt rådighedsbeløb.
 

Holstebro kommune