Aktivering

Aktivering og beskæftigelse på værkstedet Nybohøj

 

Lovgrundlag:
Aktivering jf. Servicelovens §§ 103, 104 og 110, samt Lov om Aktiv beskæftigelse § 32, stk. 1.
 
Målgruppe:
Skovvang giver et tilpasset tilbud om relevant aktivering og beskæftigelse til brugere og beboere på Specialcenter Skovvang samt i et vist omfang aktiverede henvist fra Holstebro Kommunes Jobcenter. Der er ligeledes samarbejde med omkringliggende kommuner om aktivering/beskæftigelse på Skovvangs værksted.
 
Mål:
·         at skabe indhold og positivitet i dagligdagen for de personer der benytter aktiverings- og beskæftigelsestilbuddet på Skovvang
 
·         at der er sammenhæng mellem de øvrige tilbud i husets afdelinger
 
·         at det samlede beskæftigelsestilbud konstant tilrettes, så den enkelte - uanset formåen - kan opnå et tilbud om beskæftigelse og i særlige tilfælde opleve, at beskæftigelsen virker kvalificerende til det almindelige arbejdsmarked
 
Tilbuddet har udover sit socialiserende indhold en høj grad af stabilisering for den enkelte

Kontakt værkstedet

Værkstedet Nybohøj
Herningvej 74
7500 Holstebro
Telefon: 9611 3660
Mail: vaerkstedetnybohoj@holstebro.dk

 

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune