Historien bag Skovvang

Som et resultat af fattigloven af 1803 blev der på Sønderland i Holstebro opført et fattighus, "Langerhus". Som følge af en stadig voksende "fattig-byrde" vedtog byrådet i 1861 at bygge et nyt fattighus på "fælles Jorder sønden for byen". Det nye fattighus stod færdigt i 1865 - det nuværende Skovvang.

I 1894 blev der etableret en ny fattiggård i Holstebro, og fattighuset på Herningvej blev i stedet bygget om til tvangsarbejdsanstalt (Ringkjøbing Amts Tvangsarbejdsanstalt). Denne anstalt skulle erstatte tvangsarbejdsanstalten i Ringkjøbing, som samtidig blev brugt som sygehus. Til tvangsarbejdsanstalten på Herningvej kom de personer, man ikke kunne styre i amtets fattighuse og andre kom p.g.a. løsgængeri, betleri eller umoralsk adfærd. Problemerne opstod som oftest i forbindelse med arbejdsløshed. Beboerne gik under benævnelsen "tvangsfanger"!

I 1926 vedtog amtsrådet, at der skulle indrettes en forsørgelsesafdeling for vagabonder og subsistensløse på tvangsarbejdsanstalten. Afdelingen var åben for personer fra alle sogne i amtet. Ligesom tvangsfangerne skulle lemmerne fra forsørgelsesafdelingen også være beskæftiget. Hvis beboerne arbejdede i fritiden (f.eks. med flettearbejde), fik de løn for arbejdet - også dengang kaldte man lønnen "dusør".

I 1933 gennemførtes en ny socialreform. Dette betød, at der i Viborg blev oprettet en fælles tvangsarbejdsanstalt for Viborg, Randers og Ringkjøbing amter. Tvangsarbejdsanstalten i Holstebro kom i stedet til at fungere som "arbejdsanstalt". Beboerne kunne få kost og logi mod at arbejde på anstalten.

En ny lov om offentlig forsorg trådte i kraft i 1960. Det blev samtidig besluttet, at ændre arbejdsanstalten til et forsorgshjem. På et bestyrelsesmøde samme år blev det vedtaget, at forsorgshjemmet i Holstebro skulle hedde "Skovvang".

I 1995 startede et større indendørs renoveringsarbejde af de ældste bygninger. Arbejdet blev afsluttet i 1996 og medførte, at en del af forsorgsafdelingen blev opdelt i mindre boenheder, udvidelse af kapaciteten på sygeafdelingen og endelig en større omstilling af indsatsen.
I de seneste år er der atter sket en løbende renovering, og der er foretaget forskellige om- og tilbygninger.

I 2007 skiftede Forsorgshjemmet Skovvang fra at være en amtslig boform til at være en boform under den nye region Midtjylland og i 2009 ændredes igen status til at være en kommunal boform i Holstebro Kommune.
 

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune