Optagelse § 110

Optagelse i henhold til SEL § 110

 

Selvmøderprincip: Selvhenvendere kan ved forespørgsel om plads henvende sig ved direkte fremmøde på Skovvang eller ved telefonisk henvendelse.

 

Offentlige henvendelser: Ved offentlig henvendelse om optagelse mailes en opholdsaftale (se nedenfor) til udfyldelse hos den offentlige henvender. Denne opholdsaftale returneres til Skovvang på sikker mail: Skovvang@holstebro.dk.
Formålet med at sende opholdsaftalen forud for optagelse, er en forventningsafstemning mellem borger, kommune og Skovvang. Jf. pkt. 169 i vejl. 14 af 15/02 2011 skal der i opholdsaftalen opstilles mål for, hvad der skal ske i løbet af opholdet på Skovvang og hvilken støtte, Skovvang kan tilbyde for at nå målet. Derudover skal opholdsaftalen koordineres med og indgå i kommunens handleplan efter servicelovens § 141 samt jobplanen efter kapitel 9 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Dette for, at der kan skræddersys en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der også omfatter beskæftigelse, boligforhold, økonomi og evt. behandling.
 
Link til opholdsaftale på Sygeafdelingen
 
Link til opholdsaftale på Boafdelingen

Sygeafdeling

Forespørgsel om plads og yderligere oplysninger:
Telefon: 9611 3640

Forsorgsafdeling

Forespørgsel om plads og yderligere oplysninger:
Telefon: 9611 3620

 

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune