Skovbo og Postens Grund er en del af tilbuddene ved Specialcenter Skovvang, men med et andet lovgrundlag:

Der tilbydes ophold efter servicelovens §§ 107 og 108
Et § 107 ophold vil typisk have karakter af et udredningsophold.
 
§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
 
1)     til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
2)     til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte
 
§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
 
Målgruppe:
Enhederne er tilbud til personer med en diagnosticeret sindslidelse med et aktivt misbrug af rusmidler.
Der er ofte tale om personer der, uden resultat, har været igennem forskellige behandlingstilbud og som kun vanskeligt kan rummes i andre botilbud eller som er domsanbragte.
Enhederne kan tilbyde ophold med henblik på observation og forslag til udredning til fremme for kommunernes fremtidige indsats.
Skovbo og Postens Grund er omsorgs- og botilbud. Forudsigelighed og kendte rammer kan binde hverdagen sammen og fremstå som den base, der skaber den nødvendige tryghed for den enkelte. Vi tror på et vellykket ophold, når:
-          Beboerne oplever, at de kan leve et liv som i eget hjem.
-          Beboerne oplever, at de har indflydelse på eget ophold og ”virke”.
-          Beboerne oplever, at der er plads til forskellighed og nærhed i trygge rammer.
 
Pladser:
Skovbo er oprettet i dels en særskilt bygning med 10 enkeltværelser med eget tekøkken og bad. Et af værelserne er indrettet som handicapvenlig bolig, med mulighed for lette plejeopgaver. De øvrige 6 pladser er fysisk placeret på selve Skovvang. Postens Grund, som består af to enkelmandsboliger, er placeret bag ved Skovvang.
I fællesarealer er røg og rusmidler ikke tilladt, men værelserne betragtes som egen bolig, hvor den enkelte kan indrette sin hverdag inden for henholdsvis lejelovens almindelige bestemmelser og de gældende politivedtægter.

 

Kontakt Skovbo

Skovbo
Herningvej 74 A
7500 Holstebro
Telefon: 9611 3650

Afdelingsleder/funktionsleder:
Tlf. 61659300
Vivi Weedfald  

 
 

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune