Skovhusene

Holstebro Kommune har i samarbejde med boligselskabet Sct. Jørgen opført 10 boliger og et fællesrum på en nabogrund til Skovvang. Boligerne er beliggende på Kildevej 38 i Holstebro.

Det startede i 2003 som et projekt med tilskud fra puljen "Skæve huse til skæve eksistenser". Efter ophør af puljemidlerne blev projektet forankret i kommunalt regi.

Ved visitering til boligerne er beboeren samtidig visiteret til 6,4 timers støtte i henhold til SEL § 85. Det er personalet på Skovvang, der yder denne støtte.

 

Formål:

At sikre en varig og værdig boform for hjemløse og personer, som ikke kan integreres i almindelige boliger/boligmiljøer. Det er et mål, at beboerne kan profitere af den støtte, der ydes i henhold til SEL § 85.

 

Målgruppe:

Målgruppen er personer med alvorlige sociale og personlige problemer samt misbrugsproblemer, og som har haft svært ved at fastholde en bolig i andre boligmiljø i det almene eller private boligbyggeri.

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune