Det alternative plejehjem Skovly

Skovly er et af tilbuddene ved Skovvang, men med et andet lovgrundlag:

Skovly tilbyder ophold efter servicelovens § 107 og § 108.
 
§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
 
1)     til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
2)     til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte
 

§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

 

Målgruppe:
Kriterier for optagelse i tilbuddet er, at den visiterede har et svækket helbred. Der kan være tale om både fysiske helbredsskader og/eller psykiske funktionsskader som følge af et massivt længerevarende misbrug m.v.

At den visiterede udviser en socialt afvigende adfærd, evt. med handlinger, følelser og tanker styret af afhængighed af rusmidler. Handlinger der kan give sig udslag i konflikter i forhold til gængse normer og omgangsformer.
At personen i al væsentlighed er fysisk selvhjulpen, eller selv i al væsentlighed kan anvende hjælpemidler til at afhjælpe evt. funktionsindskrænkning.
 
Pladser:
10 værelser med eget bad og toilet med udgang til fællesareal med stue og køkkenalrum. Skovly ligger som en skærmet enhed der via en gang er forbundet med Skovvangs §110 botilbud.
Der er egen indgang og fællesarealerne er lyse og venligt indrettede.

Skovly
Herningvej 74
7500 Holstebro
Telefon: 9611 3648
Mail: kristina.krohn@holstebro.dk

Sikker mail: skovvang@holstebro.dk

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune