Visitation til Skovhusene

 

Handlekommune foretager forvisitering, hvorefter relevante papirer sendes til Holstebro Kommune til endelige målgruppevisitering.

Øvrig tilbudsbeskrivelse, samt arbejdsgangsbeskrivelse findes her.

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune