Skovly ydelser

Hvad kan Skovly tilbyde 

 

 • En struktur- og relationsorienteret faglig tilgang
 • Plads til forskellighed og nærhed i trygge rammer
 • Deltagelse i boformens fællesskab
 • Et trygt og forudsigeligt miljø
 • Alkohol-, stof- og røgfri fællesarealer. Dette fastholdes ved fælles aftaler
 • Individuelt tilrettelagt pleje og omsorg
 • Hjælp til rengøring og tøjvask
 • Hjælp til administration af økonomi
 • Forplejning fra Skovvangs køkken
 • Medbestemmelse bl.a. ved afholdelse af husmøder
 • Et værelse der er beboerens frirum. Grænserne sættes i princippet ud fra de gængse huslejeregler ved boligudlejning i de almene boligselskaber samt politikredsens gældende politivedtægter
 • Fælles aktiviteter i og udenfor Skovly/Skovvang
 • Støtte til genetablering af kontakt til pårørende i den udstrækning beboeren ønsker det
 • Formidling af og ledsagelse til lægebesøg, administration af den ordinerede medicin, samt observering af bivirkninger og virkninger af samme
 • I forhold til anstaltsprincippet forbeholder vi os ret til at få gjort rent på beboernes værelse, såfremt værelsets beskaffenhed vurderes at være sundhedsskadeligt for beboeren eller andre. Eller i tilfælde hvor det vurderes at udgøre en risiko for at gøre skade på bygningen 

 

 

Kontakt Skovly

Skovly
Herningvej 74
7500 Holstebro
Telefon: 9611 3648
Mail: kirsten.bjerg.norgaard@holstebro.dk

Sikker mail: skovvang@holstebro.dk

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune