Specialcenter Skovvang


Hvad kan Skovvang tilbyde:

I forbindelse med indskrivning foretages en akut afklaring af borgerens situation og status, herunder støttebehov samt vurdering af, hvilke ydelser borgeren kan profitere af - herunder værelsestype.
Vi kan tilbyde en grundig udredning og afklaring med henblik på at kunne give borgeren en individuel og relevant støtte i forhold til opholdet på Skovvang og det fremtidige samarbejde med andre offentlige instanser. Støtten er baseret på relationsorienteret og kognitiv tilgang.
Derudover kan vi tilbyde ophold med henblik på observation og forslag til udredning til fremme for kommunernes fremtidige indsats.
Der er et udvidet samarbejde med hjemkommunerne, misbrugscentrene og sociale tilbud.
 
 • Natherberg: En overnatning på fællesværelse fra kl. 20.00 til kl. 10.00 næste morgen. Mulighed for bad, tøjvask og et måltid mad.
 • Udvidet herberg: Basisydelse som ovennævnte – overnatning på eget værelse. Indskrivning fra kl. 16.00 til kl. 13.00 den efterfølgende dag – mulighed for middagsmad.
 • Afrusnings-/afgiftningstilbud: Skærmet ophold på Sygeafdelingen af 10-15 dages varighed med medicinsk hjælp til abstinensbehandling, lægelig afklaring og behandling/aktivitet ved fysioterapeut.
 • Ambulant afrusning i henhold til sundhedslovens § 141 
 • Enkeltværelser på døgnbasis.
 • Måltider fra Skovvangs køkken (Der kan tages hensyn til religion og allergier)  
 • Socialrådgiverbistand.
 • Hjælp til administration af økonomi.
 • Opbakning til brugerrådsarbejde.
 • Aktivt fritidsmiljø, bl.a. motionsrum.
 • Støtte til etablering af netværk.
 • Tildeling af kontaktperson.

 

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune