Skovbo, ydelser

Hvad kan Skovbo tilbyde:
 

 • Forplejning fra Skovvangs køkken
 • Personaledækning fra 7.00 – 23.00
 • Vågen nattevagt 
 • Et kontaktteam
 • En bolig med frirum og et socialt netværk.
 • Basal omsorg
 • Forudsigelige og kendte rammer i hverdagen
 • Mulighed for at benytte Skovvangs faciliteter, fx motionsrum, kreativt værksted , spillerum m.m.
 • Mulighed for aktivering på Skovvangs værksteder m.m. i misbrugsfri perioder
 • Medbestemmelse bl.a. ved afholdelse af husmøder
 • Hjælp til administration af økonomi
 • Støtte til planlagte og spontane fritidsaktiviteter
 • Et miljø, hvor beboerens livskvalitet er i centrum.
 • Støtte til genetablering og/eller bevarelse af kontakt til pårørende
 • Etablering af kontakt til det øvrige behandlingssystem, hvis beboeren er motivere  

    
    
  I henhold til anstaltsprincippet, forbeholder vi os ret til at få gjort rent på beboernes værelser, såfremt værelsets beskaffenhed vurderes at være sundhedsskadeligt for beboeren eller andre. Eller i tilfælde hvor det vurderes at udgøre en risiko for at gøre skade på bygningen. 

Kontakt Skovbo

Skovbo
Herningvej 74 A
7500 Holstebro
Telefon: 9611 3650

Afdelingsleder/funktionsleder:
Tlf. 61659300
Vivi Weedfald  

 
 

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune