Skovvang aktivering

Hvad kan værkstedet Nybohøj tilbyde

 

Målet er at skabe indhold og positivitet i dagligdagen for de personer der benytter aktiverings- og beskæftigelsestilbuddet på Skovvang, og at der er sammenhæng mellem de øvrige tilbud i husets afdelinger. Det er ligeledes målet, at det samlede beskæftigelsestilbud konstant tilrettes, så den enkelte - uanset formåen - kan opnå et tilbud om beskæftigelse og i særlige tilfælde opleve, at beskæftigelsen virker kvalificerende til det almindelige arbejdsmarked.

Tilbuddet har udover sit socialiserende indhold en høj grad af stabilisering for den enkelte.

 

·         Beskæftigelse på Værkstedet i metalafdeling, pakke- og montageafdeling,

      træværksted/snedkeri samt som medhjælp ved opstilling af kørestolsramper.

 

·         Pædagogiske forløb som et led i institutionens dagligdag f.eks. hjælp til

      vedligeholdelse af udendørsarealer, rengøring og lettere køkkenarbejde.

 

·         Et bredt fagligt funderet personale som tilrettelægger - og indgår i arbejdet.

 

·         Støtte til den enkelte, så der etableres et positivt miljø omkring arbejdet.

 

·         Kvalitet og tydelig formål med opgaverne.

 

·         Skærmet beskæftigelse for kvinder.

 

·         Støttende samtaler.

 

·         Rummelighed og individuelt tilrettelagte forløb.

 

·         Udplacering i ordinære praktikker/ansættelsesforhold sker som oftest i

      samarbejde med det lokale jobcenter.

Kontakt værkstedet

Værkstedet Nybohøj
Herningvej 74
7500 Holstebro
Telefon: 9611 3660
Mail: vaerkstedetnybohoj@holstebro.dk

 

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune