Støtte i henhold til SEL § 85

Nærværende er ikke en udtømmende beskrivelse af ydelser i henhold til §85, men skal virke som støtte til afgrænsning af ydelser i Skovhusene.

Der tildeles støtte efter individuelle behov, dog vil man som beboer i Skovhusene forlods have et tilbud på 6,4 times bistand pr. uge. Taksten er i 2016 kr. 403,00 pr. time 
En bistand, der hænger sammen med at få boligerne til at fungere rimeligt i en social og funktionel sammenhæng. Denne bistand har meget medierende, forebyggende og kon-taktskabende indhold. Desuden støtte til formidling af kollektive beskeder/forhold i forbindelse med eks. boligforening, offentlige servicefunktioner eller andre myndigheder. Dette tilbud er en nødvendighed beboernes særlige karakteristika og forhold taget i betragtning.

Herudover kan der bevilges timer til § 85 støtte efter de gængse retningslinier. Behovene kan eksempelvis klassisk være hjælp til almindelige dagligdags gøremål (ADL-træning) f.eks. tøjvask, madindkøb, rengøring, formidling af/hjælp til etablering af kontakt til myndigheder, instanser, behandlingstilbud m.v.
Hjælp til integrering i sociale, fritidslignende tilbud, hjælp til etablering af personlige netværk i realistisk omfang. Støtte ved/planlagt supplement til etableret behandlingsplan.
 

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune